ICCO & föreningen Ge det vidare

På den gamla missionsstationen Ilemera i nordvästra Tanzania ligger skolan ICCO – Ilemera Carpentry Center for Orphans. Föreningen Ge det vidare ger ICCO ekonomiskt och praktiskt stöd.

ICCO och Ge det vidare är ett samarbetsprojekt med vision att:

 • ge hjälp till självhjälp till föräldralösa ungdomar i Tanzania
 • ge ungdomarna en utbildning
 • ge ungdomarna omsorg, kristen undervisning och gemenskap

Genom detta skapas:

 • förutsättningar att försörja sig
 • en drivkraft att efter studierna ev. ta hand om en annan drabbad ung människa
 • en styrka till ett värdigt liv i ett land hårt drabbat av aids och fattigdom.

Projektet vill:

 • Ge stöd till utbildning i trähantverk och sömnad.
 • Ge en kostnadsfri utbildning genom att betala mat och uppehälle för alla elever.
 • Betala löner för lärare och ev. övrig personal och genom detta inspirera till eget ansvarstagande och utveckling.
 • Främja kristen undervisning och gemenskap, som också uttrycks i omhändertagande och omsorg om varandra i svåra livssituationer.
 • Främja olika insatser och förslag som kan leda till utveckling av skolan.
 • Förmedla hjälp från Sverige genom material såsom verktyg, sömnadsmaterial m.m.
 • Efter avslutad skolgång ge verktyg eller annan utrustning för kommande verksamhet.
 • Ge bidrag till återträffar för fortbildning och gemenskap.

Framtid:

 • Avknoppning av projektet genom att stödja liknande projekt på andra platser.
 • Kontakt med andra skolor/projekt som kan bidra med annat kunnande.
 • Hjälp med kostnader för marknadsföring av produkter samt studiebesök i Tanzania.
 • Hjälp med kostnader för förbättring av byggnader och boende.
 • Ev. besök av resurspersoner för fortbildning och kontakt.
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar