ICCO & föreningen Ge det vidare

Utvalda

På den gamla missionsstationen Ilemera i nordvästra Tanzania ligger skolan ICCO – Ilemera Carpentry Center for Orphans. Föreningen Ge det vidare ger ICCO ekonomiskt och praktiskt stöd.

ICCO och Ge det vidare är ett samarbetsprojekt med vision att:

  • ge hjälp till självhjälp till föräldralösa ungdomar i Tanzania
  • ge ungdomarna en utbildning
  • ge ungdomarna omsorg, kristen undervisning och gemenskap

Genom detta skapas:

  • förutsättningar att försörja sig
  • en drivkraft att efter studierna ev. ta hand om en annan drabbad ung människa
  • en styrka till ett värdigt liv i ett land hårt drabbat av aids och fattigdom.