Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen Ge det vidare gör du följande två steg:

1. Sätt in medlemsavgiften á 100 kr på bankgiro 5957-9359 eller konto SEB 5144 10 020 65 eller Swish 123 056 0540. Märk din inbetalning med ditt namn och ”Medlemsavgift”

2. Skicka e-post till peomayo@icloud.com där du anger: namn, adress, telefonnummer samt att du vill bli medlem i Ge det vidare.