Ledning

Skolan Ilemera Carpentry Centre for Orphans (ICCO) finns på en etablerad missionsstation vid byn Ilemera i Bukoba stift i Tanzania. Skolan drivs av en lokal ledningsgrupp med styrelse och revisorer från Bukoba stift i Tanzania.

Föreningen Ge det vidare ger ekonomiskt och praktiskt stöd till ICCO.

Styrelsen för Ge det vidare utgörs av:

  • Barbro och Per-Olof Olsson, f.d. Hunnebostand, nu: Göteborg, tidigare missionärer i Tanzania.
  • Magnus Wångblad, Hunnebostrand
  • Johan Quint, Vårgårda
  • Birgitta Ljungman, Alingsås
  • Ingegerd Dotevall, Munkedal
  • Johan Lundin, Mölndal